2024. március 5. kedd
Adorján, Adrián
Holnap Leonóra, Ineznapja lesz.
Király-tó Óvoda és Bölcsöde Király-tó Óvoda és Bölcsöde

Király-tó Óvoda és Bölcsöde Kapuvár

9330 Kapuvár, Arany J. u.

Tel: 96/

 

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván."
Kodály Zoltán

 

Ezúton szeretnénk bemutatni Önöknek Kapuvár Város Önkormányzatának óvodáját, mely a város négy különböző pontján, 14 óvodai csoportban segíti a 3-6-7 éves korú kisgyermekek nevelését. Gyermekeinket tagóvodáinkban a következő megosztásban tudjuk fogadni: Király-tó óvoda Kapuvár

 

Arany János u. : 100  
Rákóczi u. : 100  
Ifjúság u.: 100  
Mátyás Kir. u.: 50 kisgyermek

 

A beíratás után a gyermekek elhelyezéséről az Intézményvezető a Tagóvodavezetőkkel együtt dönt, és erről írásban értesíti a szülőket. Óvónőink megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Folyamatosan képezik magukat, mindent megtesznek azért, hogy Kapuvár óvodáiban igényes környezetben magas színvonalon történjen a kisgyermekek nevelése. 2004 – óta működik az -

ALAPÍTVÁNY A KAPUVÁRI ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEKÉRT

- kiemelten közhasznú alapítvány .

 

Nevelési programunk:

 • Gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.

 

 • A gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről.
 • Napirendünk, hetirendünk alkalmazkodik óvodánk körülményeihez, a gyermekek életkorához. Mindezeket figyelembe véve szervezzük a tevékenységeket. Nem kisiskolás jelleggel, hanem élménnyújtó, befogadó pedagógia módszerével.
  Király-tó óvoda Kapuvár
  • Nevelésünkben elsődleges szerepe van a játéknak, mint a gyermek legfontosabb tevékenységének.
  • Játékba szervezetten mesélünk, énekelünk, rajzolunk, mintázunk, ismerkedünk a bennünket körülvevő világgal.
  • A hagyományőrzés kiemelt feladatunk. Erkölcsi kötelességünk, hogy a gyermekek nevelésébe beépítsük mindazt, amit Kapuvár város és környezete megőrzött a régi kultúrából.
  • Óvónőink nevelőmunkájuk során az óvodásokat okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli légkörben, sok szép művészi élményt nyújtva nevelik a rájuk bízott kisgyermekeket.

  Arra törekszünk, hogy gyermekeink későbbi életük során szeretettel emlékezzenek vissza óvodás éveikre.

  Gyermekképünk:

 

 

Óvodai programunk a 3-6-7 éves korú kisgyermekek életkori sajátosságaira épül, szem előtt tartva az egyes gyermekek fejlődési ütemét.

 

Alapelvünk :Király-tó óvoda Kapuvár

 • A kisgyermekek fejlődésében meghatározó szerepet tölt be a család, melyet sajátos módon egészít ki az óvodai nevelés.

Célunk:

 • Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelemgazdag óvóda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy :
 • gyermeki tartást, önállóságot, egészséges öntudatot, kibontakozási, és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

 

Küldetésnyilatkozatunk:

Olyan óvoda vagyunk, ahol érték:

 • Az egészséges életmód feltételeinek maradéktalan biztosítása.
 • Az esztétikus környezet alakítása.
 • A gyermekek erkölcsi, érzelmi, életének igényes megteremtése.
 • A gyermekek egyéni képességeinek tiszteletben tartása, az egyéni képességeit figyelembe véve a fejlesztés megvalósítása.
 • A hagyomány, a magyar nemzeti kultúra közvetítése, ápolása.
 • A szülőkkel való jó együttműködés.

E megjelenített célok, feladatok vállalása, megvalósítása biztosítja rangos helyünket, elismertségünket a város közoktatás politikájában.

 

Kedves Szülő, Nagyszülő, Ismerős, Rokon

Kedves Jószándékú Támogató !

Ha Ön is fontosnak tartja, hogy a kapuvári óvodák

külső – belső környezete segítse a:

Ø Gyermekek egészséges életmódra nevelését,

Ø Az udvar

· az egészségmegőrzést,

· a mozgásfejlődést szolgálja,

Ø Hogy a kapuvári gyermekek óvodai évei meghatározóak, és felejthetetlenek legyenek későbbi életükben,

Ø Ha örömmel segítené a kapuvári óvodák jó színvonalú nevelőmunkáját,

Ø Ha szeretne hozzájárulni a gyermekek programjának megvalósításához,

Akkor kérjük, adója 1 % - ával támogassa:

 

 

A KAPUVÁRI ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYT.

Adószáma:18981434 - 1- 08

Támogatását ezúton is köszönjük!

Facebook - Kövess minket